Praktikcentre vil redde tusindvis af elever

Oprettet 15/09/2008 – 10:03

2500 af de elever, der ikke får en praktikplads, ender hvert år uden for uddannelsessystemet. Dem vil man redde, hvis man opretter praktikcentre, mener HK.
Mange flere elever vil kunne sikres en uddannelse, hvis der oprettes praktikcentre. Det mener HK, der gerne vil sikre, at alle elever på HG og tekniske skoler kan tage deres praktiktid her, hvis de ikke kan komme i praktik på en virksomhed. Og erhvervsskoler og elever er enige.
– En fjerdedel af de elever, der ikke får en praktikplads, ender helt uden for uddannelsessystemet, og det er ikke acceptabelt. Da regeringen afskaffede skolepraktikken for blandt andet kontoruddannelsen, afskar de dermed flere tusind unge fra at få en uddannelse. Dem skal vi have tilbage på banen igen, og vi tror på, at praktikcentre vil kunne sikre, at flere unge kan gennemføre en uddannelse, og at arbejdsgiverne kan få den uddannede arbejdskraft, de efterspørger, siger Karin Bancsi, næstformand i HK.
Mange brancher vil få hjælp
Det er omkring 10.000 erhvervsskoleelever om året, der ikke i første omgang får en ordinær praktikplads. Af dem ender cirka 2500 som sagt helt uden for uddannelsessystemet, og omkring 1000 må starte forfra på en helt ny uddannelse. Så det er en af mange forklaringer på, at frafaldsprocenten på erhvervsuddannelserne ligger på omkring 45 procent.
– Vi er nødt til at kigge på mange forskellige løsningsmodeller for at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne, men at oprette praktikcentre vil i hvert fald kunne redde en stor procentdel. For praktikken er altafgørende for at kunne fortsætte på uddannelsen. Ikke mindst vil det være en stor hjælp for unge med indvandrerbaggrund, der har det største frafald, siger Karin Bancsi.
Erhvervsskoler og elever bakker op
I erhvervsskoleverdenen er man positiv over for forslaget.
– Fordelen ved at oprette praktikcentre er, at man sikrer elevernes mulighed for at færdiggøre en uddannelse. Så undgår man, at konjunkturudsving bliver en barriere for at eleverne kan gennemføre, siger Ingo Østerskov, formand for Danske Erhvervsskoler.
Men han mener, det er vigtigt at sikre, at praktikcentrene ikke får arbejdsgiverne til at fralægge sig ansvaret for at oprette reelle praktikpladser.
Erhvervsskolernes Elevorganisation ønsker også praktikcentre.
– På den måde giver man folk mulighed for at uddanne sig til det, de gerne vil. Og hvis man samtidig hiver folk ind fra erhvervslivet til at undervise, så tror jeg, der er et kæmpe potentiale i det, siger Jonathan Simmel, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation.
Kan ikke flytte rundt på elever
Dansk Industri er derimod ikke glad for idéen.
– Praktikcentrene vil blive surrogatcentre, hvor man leger virkelighed, ligesom skolepraktikken var det. Vi mener ikke, det vil give de kvalifikationer, eleverne har brug for, siger Birgitte Slot, chefkonsulent på erhvervsuddannelsesområdet i DI.
Hun mener i stedet, at eleverne er nødt til at være mere omstillingsparate
– Hvis eleverne var mere mobile, tror jeg ikke, vi ville have et praktikpladsproblem. Hvis man ikke kan få en praktikplads, tyder noget på, at man heller ikke vil kunne få beskæftigelse bagefter. Så er det bedre, man går i en anden retning, siger Birgitte Slot.
Det er eleverne selv slet ikke enige i.
– Jeg synes, det er en flabet holdning at have. Det er svært at forudsige arbejdsmarkedet, og det er vigtigt at holde fast i, at unge kan vælge den uddannelse, de vil. Man kan ikke tvinge 16-årige til at flytte hjemmefra og fjerne dem fra deres lokalområde for at få en praktikplads, eller tvinge dem til helt at vælge om, siger Jonathan Simmel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *