Regeringen svigter busserne

Oprettet 08/12/2008 – 16:17

Regeringen har i dag fremlagt sit længe ventede oplæg: “Bæredygtig transport – bedre infrastruktur”. Radikale Venstre mener, at oplægget peger i en den rigtige retning, men savner et mere sikkert fokus på den kollektive trafik, herunder busser.
Danmark står i dag med et nedslidt offentligt transportsystem, massive bilkøer på vejene, et højt CO2-udslip og voldsom luftforurening. Der er brug for store investeringer og trafikreformer, hvis vi skal sikre høj mobilitet i Danmark, et rent miljø og en løsning på klimaudfordringerne.
“Vi glade for, at regeringen nu endelig åbner for at indføre roadpricing. Roadpricing er den eneste effektive måde at nedsætte bilisternes belastning af miljøet og fjerne bilkøerne på vejene, og derfor har vi gang på gang opfordret regeringen til at tage en principbeslutning om at indføre roadpricing,” siger Johs Poulsen, Radikale Venstres trafikordfører.
Men roadpricing gør det ikke alene. Der er brug for mere velfungerende offentlig transport, så bilisterne har et reelt alternativ, og her er der alvorlige mangler i regeringens udspil.
“Regeringen har alt for stort fokus på nye vejprojekter, men alle erfaringer viser, at udbygning af veje i Hovedstadsområdet giver ikke mindre trængsel. Tværtimod,” siger Johs Poulsen og fortsætter:
“Regeringen afsætter ingen midler til busserne. Det vil få endnu flere til at flygte fra busserne og over i deres egne biler. Investeringer i tog får ikke flere til at rejse med den kollektive trafik, hvis ikke busser og tog hænger sammen. Regeringen er heller ikke konkrete nok, når det gælder indførelse af letbaner. Radikale Venstre mener, at der bør skabes et sikkert grundlag for letbaner i Århus og København og på længere sigt i byer som Aalborg og Odense.”
Johs Poulsen finder det positivt, at regeringen åbner op for at elektrificere dele af jernbanenettet. Men han så gerne, at der tages en principbeslutning om at elektrificere hele jernbanenettet på langt sigt.
Derudover mener Johs Poulsen, at regeringens udspil savner fokus, når det kommer til udkantsområderne. Det er udmærket med fokus på hovedstadsområdet og Østjylland, men der er også brug for investeringer i tyndtbefolkede områder. Folk i udkantsområder lades i stikken i regeringens plan.
Cyklisme, der er godt for helbred, miljø og klima, står øverst på Radikale Venstres prioriteringsliste før infrastrukturforhandlingerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *