SF kræver samråd om ADHD

Oprettet 20/10/2008 – 12:07

SFs retsordfører Karina Lorentzen vil have større opmærksomhed omkring sygdommen ADHD som bl.a. kan føre til kriminalitet
Retsordfører Karina Lorentzen”Det er ganske simpelt forfærdende, at vi er så dårlige til at opdage ADHD og iværksætte den nødvendige behandling. Det er et usynligt handicap, der er ødelæggende for de ramtes livskvalitet. Samtidig kan det være meget dyrt samfundsøkonomisk, hvis det ikke opdages, for der er en klar sammenhæng mellem ADHD og kriminalitet, og det er slet ikke holdbart, at unge bliver kriminelle, fordi de ikke får behandling”, siger Karina Lorentzen.
”Hvis regeringen havde sat stærkt ind på dette felt, kunne vi have undgået, at en stor gruppe mennesker røg ud i kriminalitet – simpelthen ved at de fik medicin for deres sygdom og blev tilbudt støtte til f.eks. uddannelse, men regeringen har sovet i timen”, siger Karina Lorentzen, som nu vil kalde både sundheds- og justitsministeren i samråd om ADHD-problematikken. Hun vil have initiativer på bordet, der kan sikre, at ADHD opdages tidligt, og at der findes relevante støtteforanstaltninger.
Måske lever helt op til 100.000 danskere med koncentrationsforstyrrelsen ADHD, tidligere kaldet DAMP, uden at vide det – og på få år er antallet af stillede ADHD-diagnoser tredoblet ifølge Lægemiddelstyrelsen.
En undersøgelse blandt unge på sikrede institutioner fra 2003 viser, at en uforholdsmæssig stor del af unge har sygdommen, og Karina Lorentzen har i en række spørgsmål til justitsministeriet prøvet at afdække forekomsten af ADHD i danske fængsler for at finde ud af, hvor mange der har sygdommen blandt de voksne kriminelle.
”Det er tydeligt, at Kriminalforsorgen, som tager sig af de voksne kriminelle, hverken er gearet til at opdage eller behandle disse mennesker. De oplever ikke særlige problemer i den forbindelse – men det står i skærende kontrast til de sikrede institutioner med unge kriminelle, hvor ADHD er almindeligt forekommende. Man vokser ikke fra sygdommen, så den forsvinder ikke bare, fordi man bliver voksen, og så ender man måske i et rigtigt fængsel på grund af en sygdom, der ikke er blevet behandlet”.
SF ønsker at indføre en grundigere undersøgelse af kriminelle, og at der skal være mere opmærksomhed på, at ADHD-børn fra folkeskolen ikke falder ud over ”9-klasseskanten ”, altså det et hul der opstår, når de går ud af skolen, og står alene uden hjælp eller støtte – og med forøget risiko for at ende i kriminalitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *