SF: Ny finansiering af satspuljen

Oprettet 17/10/2008 – 09:19

SF er enig med Socialrådgiverforeningens kritik af satspuljen. SF foreslår, at satspuljen finansieres af energiafgifter frem for af pensionister, arbejdsløse og andre på overførselsindkomster.
Satspuljen bliver nu kritiseret af Dansk Socialrådgiverforening i Nordjyske Stiftstidende og Fyens Stiftstidende. Formand Bettina Post siger, at ”politikerne hvert år lover forbedringer for de mest udsatte via satspuljemidlerne. De kommer til at fremstå som de svages beskyttere, men det er et falsk billede, for puljen finansieres af de svageste selv via en procentvis beskæring af overførselsindkomsterne.”
SF er enig i kritikken. Hvert år siden 1991 er der blevet fjernet 0,3 procentpoint af det, som overførselsindkomsterne burde være forhøjet med. Hvis lønstigningerne i et år er 2,5 %, forhøjes dagpenge, kontanthjælp, folkepension, førtidspension osv. kun med 2,2%.
– Det er helt urimeligt, at folk på overførselsindkomster skal betale sociale projekter for hjemløse, narkomaner, psykisk syge osv. Det er vigtige opgaver som alle skatteydere solidarisk bør være med til at betale for – også folk i arbejde, højtlønnede og erhvervslivet, siger SF’s arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen.
– Med de stærkt stigende madpriser mærker bl.a. arbejdsløse, syge og pensionister ekstra meget, at deres indkomst fra det offentlige er blevet udhulet gennem de sidste 17 år ved at man hvert år har fjernet 0,3 procentpoint på forhånd, siger Eigil Andersen og fortsætter:
– SF mener, at satspuljens gode sociale projekter bør fastholdes – men at finansieringen bør skaffes ved at afgifterne på energi fremover forhøjes i takt med lønudviklingen, hvilket ikke sker i dag. Det vil kun koste hver dansker omkring en femmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *