Stop dyrplageriet

Oprettet 10/02/2009 – 13:14

I den forgangne uge blev mange danskere rystet i deres grundvold. Først blev det afsløret, hvordan man i Ungarn – et EU-land – tilsyneladende tillader at gæs plukkes i levende live for at skaffe dun til dyner og puder. Det var skrækindjagende at se de lemlæstede fortumlede dyr vralte rundt efter at hver en fjer fra deres krop var blevet fjernet.
En sådan form for organiseret og systematiseret dyrplageri er noget af det mest modbydelige man kan forestille sig. Det skal standses, og det kan ikke gå for hurtigt.
Et par dage senere dukkede en ikke mindre modbydelig video op. Nogle nordjyske knægte havde fået fat i et stakkels marsvin, som blev overhældt med brandbar væske for derefter at blive antændt og som en levende ildkugle for det lille væsen rundt, medens drengene grinede højlydte, indtil en af bødlerne med et baseballbat dræbte det lille dyr. Fire andre marsvin, der skulle have lidt samme skæbne blev efter sigende efterfølgende skudt.
Hvad går der igennem hovederne på mennesker, der kan foretage så afstumpet en handling? Man må spørge sig selv om disse unge mennesker simpelthen har mistet respekten for dyr.
Når man erhverver sig et dyr påtager man sig et meget stort ansvar for dets trivsel. Dyret kan ikke selv vælge sin ejer. Ejeren vælger dyret og skal varetage dyrets tarv. Men, der er en tendens i tiden, som virkelig bekymrer mig. En forråelse og afstumpethed, som bør vække til dyb, dyb eftertanke.
Jeg vil ikke finde mig i det. Jeg tror heller ikke danskerne vil finde sig i det længere, og havde dyrene deres egen stemme, er der vist heller ingen tvivl om, at de har fået nok. Vi kan ikke lade stå til, mens antallet af anmeldelser for dyremishandling stiger år for år, og unge mænd ligefrem filmer, og nærmest føler sig lidt stolte over deres barbariske handlinger – og måske en smule misforståede – når nu der i forvejen begås så meget ondskab mod dyr, som den ene forklarede.
Derfor fremsætter Dansk Folkeparti om kort tid forslag til en gennemgående revision af dyreværnsloven, der blandt andet skal indebære, at der fremover gives betydeligt længere straffe for dyrplageri, gør det lovpligtigt for dyrlæger at anmelde alle sager om dyrplageri, som kommer til deres kendskab til politiet og en obligatorisk frakendelse af retten til at have med dyr at gøre for personer, der dømmes for dyremishandling, ligesom dyr i hjem, hvor der er mistanke om, at der foregår dyremishandling midlertidigt ved politiets mellemkomst, skal kunne frakendes retten til at have dyr..
Dansk Folkeparti har tidligere fremsat forslag om etablering af et dyrepoliti. Opbakningen var desværre til at overse. Det ville ellers være naturligt, som det kendes fra blandt andet Storbritannien og USA, at have en særlig politienhed bemandet af dedikerede dyrevenner, der tog sig af overgreb mod vore firbenede venner – også de af dem, der ikke hare fire ben..
En hel del af dyrplageri-sagerne handler om, at folk simpelthen ikke ved, hvad de går ind til, når de køber et dyr. Derfor foreslår vi, at det skal følge en pasningsvejledning med, når man køber et kæledyr, så kunden kan få indsigt i dyrets mest basale behov for ly, foder og omsorg. Dertil kommer, at forældrene fremover skal have ansvaret for, at et dyr som overdrages til en person under 18 år, ikke vanrøgtes. Ansvaret skal ligge hos forældrene.
Forslaget om revision af dyreværnsloven indebærer også en lang række andre initiativer såsom forbud mod import af fødevarer, der er fremstillet ved brug af tvangsfodring af dyr, som jo er forbudt i Danmark, skærpede regler for transport af dyr, forbud mod brændemærkning og skønhedsoperationer på dyr og øget kontrol med dyr, der sælges på kræmmermarkeder.
Der er behov for en generel opstramning af dyreværnsloven, både så vi kan komme den tilsigtede og den utilsigtede mishandling af dyr til livs. Om ikke andet så håber jeg, at den modbydelige marsvinemishandling fra Nordjylland og sagen om de stakkels gæs, der bliver plukket levende i Ungarn, kan være med til at åbne øjnene for det omfattende dyrplageri der desværre finder sted. Hvis det sker så har vi i det mindste ikke set de modbydelige billeder forgæves.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *