Uacceptable civile lidelser i Sri Lanka-Konflikten

Oprettet 03/02/2009 – 22:15

Den danske regering er særdeles bekymret over civilbefolkningens situation i de konfliktramte områder i det nordlige Sri Lanka følger situationen nøje og lægger bl.a. gennem EU pres på de stridende parter.
Udenrigsminister Per Stig Møller udtaler:
”Det er afgørende, at begge parter respekterer international humanitær lov. De tamilske tigre (LTTE) må ikke forhindre civile i at flygte ud af konfliktområdet. Samtidig skal den srilankanske regering sikre, at civile, som kommer fra kampzonen, behandles værdigt og respektfuldt. Syge og sårede skal have adgang til behandling, og ambulancer skal have fri adgang til konfliktområdet. Det er afgørende, at der skabes sikre zoner og sikkerhedskorridorer for den civile befolkning, som udsættes for uacceptable lidelser, og internt fordrevne mennesker fanges i konfliktområderne og bliver i stor udstrækning ofre for kamphandlingerne. Både den srilankanske regering og de tamilske tigre har ansvaret for at beskytte den civile befolkning. Danmark har gentagne gange understreget, at for at opnå en bæredygtig fred skal der findes en politisk løsning på konflikten. Det er fortsat budskabet.”
De srilankanske myndigheder anmodede beklageligvis de internationale organisationer om at forlade det konfliktramte område sidste efterår. Efter pres fra Danmark, EU og andre donorer lykkedes det imidlertid FN at opnå tilladelse til, at Verdensfødevareprogrammet (WFP) kan sende fødevarekonvojer til området med ledsagelse af internationale observatører. Derudover er kun International Røde Kors (ICRC) i området. Det vurderes, at fødevarekonvojerne kun dækker halvdelen af behovet. Danmark arbejder derfor for, at alle nødhjælpsorganisationer snarest mulig kan genoptage deres arbejde.
Danmark yder humanitær støtte til WFP og ICRC (hhv. 35 mio. kr. og 20 mio. kr. i generelle bidrag i 2008), og EU har i oktober 2008 givet en ekstraordinær nødhjælpsbevilling på 2 mio. Euro til WFPs nødhjælpsarbejde i Sri Lanka. Danmark ydede desuden i 2008 13 mio. kr. i støtte til de nødstedte i Sri Lanka gennem Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp.
Menneskerettighedssituationen i Sri Lanka er også udenfor konfliktområderne kritisk. Danmark og EU har gentagne gange fordømt og påtalt alvorlige menneskerettighedskrænkelser overfor den srilankanske regering. Der er et stort behov for uafhængig overvågning af menneskerettighederne i landet, hvorfor Danmark og EU har presset på for at få oprettet en FN-menneskerettighedsmission, som vil kunne overvåge udviklingen i landet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *