Udskyd lov om tålt ophold

Oprettet 21/11/2008 – 15:00

Liberal Alliance opfordrer regeringen til at trække sit lovforslag om tålt ophold tilbage og vente med at gennemføre skærpelser til et senere tidspunkt, når de juridiske og retsikkerhedsmæssige usikkerheder er ryddet af vejen.
”Jeg er forarget og mener, at Kurt Westergaard har et krav på at blive beskyttet mod en mand, der angiveligt har forsøgt at myrde ham. Så jeg vil gerne være med til at skærpe vilkårene for mennesker på tålt ophold. Spørgsmålet, der står tilbage, er, om vi har så frygteligt travlt,” siger Naser Khader.
Naser Khader fremhæver tre forhold, som han begrunder sin opfordring til regeringen med.
For det første er der nedsat en arbejdsgruppe, der senest 1. februar vil fremlægge en rapport om, hvordan vi kan skærpe lovgivningen. Det er der ikke så lang tid til.
For det andet faldt der en dom ved Højesteret den anden dag. I regeringen er mand ikke endnu i stand til at redegøre for højesteretsdommens eventuelle betydning og rækkevidde i forhold til den aktuelle nye lov.
Og for det tredje åbner den eksisterende lovgivning faktisk efter konkret vurdering mulighed for både skærpet meldepligt, øget kontrol og ultimativt frihedsberøvelse af personer, der ikke efterkommer de påbud, de er blevet pålagt af politiet.
Vi risikerer at gøre hastværk til lastværk ved at haste loven igennem, og tegneren Kurt Westergaards tryghed og sikkerhed kan vi sikre med de gældende regler,” siger Naser Khader.
”Ingen skal være i tvivl om, at jeg og Liberal Alliance ønsker at beskytte borgere og stat mod potentielle terrorister, og vi vil gerne skærpe vilkårene for mennesker på tålt ophold. Det er ikke betryggende, hvis de går frit omkring uden at politiet har styr på dem. Men tvivlen om de retssikkerhedsmæssige aspekter og proportionalitet i sanktionerne gør, at jeg synes, vi skal tage os den nødvendige tid til at gøre lovarbejdet ordentligt,” siger Naser Khader og tilføjer:
”Kampen mod islamisme, mod terror mod antidemokratiske kræfter må aldrig få os til at gå på kompromis med vores egne principper, for så har vi tabt kampen for demokratiet på forhånd.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *