205.000 kr. TIL PROJEKTET FAGFORFATTEREN IND I SKOLEN

Oprettet 07/04/2009 – 20:58

Dansk Forfatterforening forsøger med et nyt projekt at fremme håndteringen af fagsprog og faglig læsning i folkeskolen.
Projektet går ud på, at en professionel fagforfatter skal indgå i undervisningsforløb med elever i grundskolen. Fagforfatteren skal læse og skrive tekster sammen med eleverne, så eleverne styrkes i faglig læsning og formidling af deres viden til en større gruppe, f. eks via skolens hjemmeside. Erfaringerne fra projektet skal bruges til at udarbejde modeller, der kan bruges i skoler over hele landet.
Kulturminister Carina Christensen støtter projektet med 205.000 kr. og udtaler:
”At kunne læse fagtekster er en nødvendighed i videnssamfundet. Jeg er derfor utrolig glad for, at Dansk Forfatterforening i samarbejde med folkeskolerne, nu sætter fokus på at styrke elevernes faglige læsning. Læsning af faglige tekster kan være en indgang til at styrke børns læselyst generelt, og mødet med en fagforfatter kan føje nye og inspirerende dimensioner til børns arbejde med fagtekster. Fagforfatteren ind i skolen er et engagerende og udfordrende projekt, der kan bidrage til en positiv udvikling indenfor børns læsning af faglige tekster.”
Fagforfatteren ind i skolen er ét ud af de ti nye projekter for børn og unge, som støttes af Regeringens kampagne Læselyst. En kampagne som har fokus på at gøre det sjovt for børn og unge at skrive og læse. Kampagnen sker som led i det Læselystprogram, som Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet er fælles om i 2008-2010.
Der uddeles 2 mio. kr., som fordeles mellem de forskellige litterære projekter for unge og læselystaktiviteter for skolebørn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *