DF beder EU kommissionen om særskilt redegørelse for truede brancher

Oprettet 18/04/2010 – 14:49

Dansk Folkepartis medlem af Europa Parlamentet, Morten Messerschmidt, beder EU Kommissionen om at foretage en hasteanalyse af de brancher, der er hårdest ramt af askeskyen, som har lammet flytrafikken over store dele af EU´s luftrum. Morten Messerschmidt frygter især massefyringer som følge af risikoen for betalingsstandsning blandt fly- og charterselskaber, hvilket ville være yderst negativt i en tid, hvor økonomien er i en genopretningsfase efter finanskrisen.
”Det er med stor tilfredshed, at jeg konstaterer, at EU kommissionen har taget initiativ til at undersøge de økonomiske følger af askeskyen. Jeg vil dog rette henvendelse til kommissionen for at få den til at gennemføre en hasteanalyse af de umiddelbart hårdest ramte brancher, herunder flyselskaberne og charterbranchen, for at vi kan danne os et overblik over, hvor galt det står til og derfra træffe hurtige beslutninger om eventuel aflastning af disse branchers vilkår,” siger Morten Messerschmidt.
”Ingen kan med sikkerhed sige, hvor længe denne askesky fortsætter sin hærgen over Europa, men vi politikere kan meget hurtigt blive nødt til at træffe nogle afgørende beslutninger, hvis eksempelvis dele af flybranchen på et tidspunkt risikerer at gå i betalingsstandsning, fordi indtægterne er forsvundet, mens udgifterne til hoteller og alternativ hjemtransport stiger. Vi er derfor nødt til at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag for at afværge risikoen for at store dele af flyindustrien risikerer lukning med potentielt uoverskuelige samfundsøkonomiske virkninger til følge,” siger Morten Messerschmidt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *