DF: Breddeidræt skal styrkes gennem samarbejde

Oprettet 11/03/2009 – 15:39

Formanden for Folketingets Kulturudvalg, Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti ser en lang række udfordringer i Breddeidrætsudvalgets rapport. Blandt de vigtigste er, at der lægges vægt på, at unge mennesker fastholdes i et aktivt liv, og samtidig er det afgørende, at de forskellige ministerier på området skal blive bedre til at arbejde sammen, så de eksisterende ressourcer udnyttes bedre.
”Det er bestemt positivt, at to millioner danskere er medlemmer af idrætsforeninger, men det er samtidig et stort problem, at mange unge dropper idrætten efter at have været aktive som børn. Når teenage-alderen melder sig, eller når studieårene eller arbejdslivet begynder, er mange unge tilbøjelige til at glemme glæden ved at være fysisk aktive”, siger Karin Nødgaard.
”Foreningslivet skal have en hjælpende hånd fra politikerne. Vi skal have fortalt, at idrætsudøvelse ikke alene er forebyggende, men at livet i foreningerne styrker og udgør et alternativ til det sociale liv på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet, ligesom det kan hjælpe med integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk,” siger Karin Nødgaard.
”Men vi skal ikke nøjes med at fortælle, vi skal også skabe ordentlige rammebetingelser for idrætslivet i Danmark. Foreningslivet omkring idrætten kan ikke reduceres til et spørgsmål om sundhed og forebyggelse, men det drejer sig også om et grundlæggende meget dansk fænomen, nemlig foreningslivet som sådan – et fænomen som styrker sammenhængskraften og bygger bro mellem mennesker med forskellige baggrunde. Det er der mere brug for end nogensinde”, siger Karin Nødgaard.
”I Dansk Folkeparti glæder vi os til at komme i gang med arbejdet med de mange konkrete forslag i rapporten. I den forbindelse er det afgørende, at vi eksempelvis får integrations-, velfærds-, uddannelses- og sundhedsministeriet på banen sammen med kulturministeriet, som passende kan stå for den koordinerende indsats. Endelig er det vigtigt, at kommunerne tager godt imod rapporten og sætter initiativer i gang på området,” siger Karin Nødgaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *