Gymnasiereformen er en succes

Oprettet 10/03/2009 – 14:57

Der har været meget debat om den nye gymnasiereform. Der er brug for at gennemføre de sidste justeringer nu. S, R og SF opfordrer undervisningsministeren og de øvrige forligspartier til at træffe beslutning nu.
Der har været meget debat om den nye gymnasiereform. Derfor er der brug for at gennemføre de sidste justeringer nu, så alle ved, hvordan fremtidens gymnasium bliver. S, R og SF opfordrer undervisningsminister Bertel Haarder(V) og de øvrige forligspartier til at træffe beslutning nu.
S, SF og R lægger op til at indgå et forlig om fremtidens gymnasium med følgende hovedpunkter:
* Studieretningsgymnasiet er kommet for at blive. Målene med reformen er lykkedes: Bedre studiekompetencer, styrkelse af naturfagene og øget faglighed ved at sætte fagene i spil i forhold til hinanden.
* Vi skal ikke vende tilbage til den gamle opdeling i ’sproglige’ og ’naturvidenskabelige’ unge. Fasthold grundforløbet med forhåndstilsagn om valg af studieretning. Men præciser elevernes ret til at kunne vælge anden studieretning efter grundforløbet.
De sidste justeringer skal gennemføres nu, så der bliver klarhed om fremtidens gymnasium:
* Gymnasiet skal ikke være et mini-universitet: forkort Almen studieforberedelse (AT) til et B-niveau fag. Gennemgå læreplanerne og vejledningerne for alle fag, så de bliver konkrete og med realistiske metodekrav. Styrk elevernes vejledning i AT og den afsluttende Studieretningsopgave (SRP), løs op på fagkrav i SRP så der kan skrives i et studieretningsfag samt et andet fag, der ikke behøver at være studieretningsfag. Fasthold karakterer og ekstern censur.
* Styrk sprogfagene: Lempelser i naturvidenskab i stx for elever med 3 og 4 fremmedsprog, således at tre fremmedsprog giver ret til at erstatte det naturvidenskabelige fag på B-niveau med matematik B, og fire fremmedsprog helt fritager eleven for kravet om et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Desuden skal der åbnes mere bredt for muligheden for at vælge begyndersprog som 2. fremmedsprog på B-niveau.
* Fasthold særkendet ved den succesfulde 2-årige HF. Der skal ikke indføres årskarakterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *