K: Glædelig aftale om sporing af terrorpenge snart vedtaget i Europa-Parlamentet

Oprettet 07/07/2010 – 14:28

“Det er meget glædeligt, at Parlamentets borgerretsudvalg i denne uge har sagt god for en EU-aftale om at udlevere oplysninger til USA om overførsler af penge, der skal bruges til at finansiere terror,” siger Konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Bendt Bendtsen.
Parlamentet afviste i februar en midlertidig aftale om udlevering af bankoplysninger fra EU til USA, fordi et flertal var bekymrede for datasikkerheden. USA er afhængig af en aftale med EU, fordi det er det Belgien-baserede selskab SWIFT, som står for ca. 80% af alle internationale bankoverførsler. Den nye aftale forventes vedtaget af Parlamentet i morgen, torsdag.
“Terrorvirksomhed koster. De penge, terroristerne skal bruge, bliver som oftest sendt mellem bankkonti i forskellige lande. Kan vi gribe ind i den pengestrøm, har vi gjort meget for at forhindre terrorangreb. Derfor stemte jeg og det meste af min gruppe i Parlamentet for en midlertidig aftale i februar, som desværre faldt på gulvet. Alt tyder heldigvis på, at der er et overvældende flertal for nye aftale, selv om De Grønne, som er SF’s politiske familie i EU desværre har bebudet, at de vil stemme nej. Det er helt uforståeligt. Mener SF, at terrorister skal have fri adgang til at sende hinanden penge?” spørger Bendt Bendtsen.
Europa-Parlamentet, Ministerrådet, Kommissionen og USA’s regering har arbejdet intensivt på den nye aftale siden februar. Den stiller øgede krav til datasikkerhed, giver EU mulighed for at følge med i udvekslingen af data, og giver EU-borgere ret til at anlægge sag på samme måde som amerikanske borgere kan, hvis de mener, at deres rettigheder er krænket. Den nye aftale gælder foreløbig indtil EU vedtager sit eget program om sporing af pengeoverførsler til terrorisme, svarende til det regeringsprogram, TFTP, der findes i USA.
“Jeg er helt opmærksom på, at privatlivets fred og borgernes ret til databeskyttelse skal sikres, og derfor er jeg også tilfreds med de skærpede krav i den nye aftale. Men jeg mener, at muligheden for at spore penge, der skal bruges til at sprede død og ødelæggelse i verden, må veje tungest,” siger Bendt Bendtsen.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er et selskab, som ejes af mere end 9000 banker verden over. Det har sæde i Belgien, hvorfra det siden 1973 har stået for internationale pengeoverførsler.
TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) er et amerikansk initiativ, vedtaget efter terrorangrebet 11. september 2001 under ledelse af USA’s finansministerium i samarbejde med CIA, som har til formål at søge data om pengeoverførsler til terrorvirksomhed i SWIFT’s database. Eksistensen af TFTP blev afsløret af The New York Times i 2006.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *