K: Unge skal hjælpes – ikke parkeres på førtidspension

Oprettet 03/08/2010 – 12:32

Det skal være slut med at parkere unge og yngre mennesker på livslang førtidspension. Derimod skal der fokus på at sikre unge med udsigt til bedring eller helbredelse en fremtid på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår den konservative arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle, at førtidspensionen laves og tidsbegrænses for langt de fleste under 40 år, så deres sag revurderes hvert tredje år.
”I dag bliver for mange yngre parkeret på en varig pension og dermed stemplet som uhelbredelig syge, selvom de måske kan hjælpes til at blive raske og komme tilbage til et arbejdsliv,” siger Helle Sjelle om sit udspil til den reform af førtidspensionen, som regeringen indkalder til forhandlinger om til efteråret.
Syv ud af ti nye førtidspensionister under 40 år tilkendes pension på grund af en psykisk lidelse. Men der er ofte muligheder for behandling. Derfor skal der gøres op med den livslange pension, mener Helle Sjelle. Det har alvorlige sociale konsekvenser, at så mange yngre kommer på førtidspension.
”Tallene taler deres tydelige sprog. Af alle førtidspensionister i Danmark er 15 procent under 40 år. Og det er frygteligt slag for langt de fleste at blive parkeret i en gruppe, der ikke duer til at arbejde, når man er et ungt menneske. Det bør vi gøre alt for at lave om på. De skal løbende have den rette hjælp og behandling for at komme på ret køl og få en plads på arbejdsmarkedet,” siger Helle Sjelle.
”Nogle oplever heldigvis bedring og overvinder måske deres sygdom, og så er det helt naturligt at se på, om de er i stand til at være på arbejdsmarkedet nogle timer eller mere. Det kan være en rigtig god start for mange og en kæmpe personlig og social gevinst at have tilknytning til en arbejdsplads og kollegaer. Samtidig har det stor værdi for samfundet, at de bidrager med den arbejdskraft, de har, omend det kan være få timer. Det skal man ikke underkende,” siger Helle Sjelle.
Samtidig understreger hun, at ikke skal rokkes ved muligheden for at få tilkendt førtidspension for dem, der virkelig har behov for det:
”Uhelbredeligt syge mennesker, der ikke kan arbejde, skal selvfølgelig have førtidspension. Det skal der ikke laves om på. Det både kan og skal vi kunne tilbyde vores allersvageste medborgere,” siger Helle Sjelle.
Derudover bør en reform af førtidspensionen ifølge den konservative ordfører bestå af en landsdækkende revurdering af førtidspensionister under 40 år på den nuværende ordning og oprettelsen af et nyt, uafhængigt lægepanel, som skal godkende, inden kommunen kan tilkende pension.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *