Regeringen vil effektivisere sager om administrative udvisninger

Oprettet 11/03/2009 – 16:11

“Regeringen vil effektivisere sager om administrative udvisninger”, det oplyser integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, der i dag offentliggør betænkningen om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed.
Integrationsministeren udtaler:
“Erfaringen har vist, at det nuværende system er utilstrækkeligt. På baggrund af betænkningens anbefalinger fremlægger jeg derfor snarest et lovforslag, der både sikrer større effektivitet og større retssikkerhed. Lovforslaget vil indeholde følgende elementer:
Det vil i fremtiden blive muligt for Politiets Efterretningstjeneste (PET) i retten at fremlægge de oplysninger, der kan bevise, at en udlænding er til fare for statens sikkerhed, uden at PET’s arbejdsmetoder og kilder kompromitteres.
Den administrative udvisning skal hurtigt kunne afprøves ved domstolene. Særligt sikkerhedsgodkendte advokater vil få adgang også til fortroligt materiale.
PET’s fortrolige materiale skal kunne fremlægges for domstolene også i sager om frihedsberøvelse.
Der skal skabes mulighed for, at det bliver muligt under frihedsberøvelsen at afskære den frihedsberøvede fra besøg og anden kontakt, der kan modvirke udvisning.
De gældende kontrolforanstaltninger for personer, der anses for at være til fare for statens sikkerhed og som ikke kan frihedsberøves, skærpes, så det bliver muligt at anvende fodlænker som administrativ sanktion i tilfælde af groft brud på et opholdspåbud.
Endelig har regeringen noteret sig arbejdsgruppens overvejelser om diplomatiske forsikringer og en mere generel ordning med særlige kontrolforanstaltninger efter britisk model.”
Betænkningen om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed, har nr. 1505/2009.
Arbejdsgruppens konklusioner kan læses på www.nyidanmark.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *