SF: Gymnasieforhandlinger bør landes nu!

Oprettet 10/03/2009 – 14:46

Onsdag samles partierne bag gymnasiereformen til
forhandling om justeringer af reformen. SF’s uddannelsesorfører Nanna
Westerby håber, at forhandlingerne kan afsluttes her. Hun har derfor –
sammen Radikale Venstre og Socialdemokratiet – fremlagt et forslag til
forhandlingskompromis. Kompromisforslaget kan findes nedenfor.
 
“Vi har fremlagt et forslag til justeringer, der burde
kunne samle alle partier. Det er lavet med baggrund i de ønsker, vi har
fået fra lærere og elever, der længe har knoklet for at få den her
reform til at fungere. Det er helt oplagt, at vi først og fremmest skal
lytte til deres ønsker og erfaringer i forhandlingerne. Ikke skabe en 
ideologisk skyttegravskrig for eller imod tværfaglighed og projektarbejde.
“, siger Nanna Westerby.
 
“Vi foreslår blandt andet, at faget almen
studierforberedelse nedjusteres med 40 timer, og at læreplanen skrives
om, så faget bliver mindre abstrakt og teoretisk. SF’s mål med
gymnasiereformen var, at få mere virkelighed ind i undervisningen.
Flere konkrete projekter.
På mange gymnasier har gymnasiereformen bragt
undervisningen tættere på det mål. Andre steder er man længere fra.
Derfor vil vi justere i almen studieforberedelse, så flere gymnasier
kan få det fulde ud af faget.”, siger Nanna Westerby
 
Oppositionens fælles oplæg: 
Gymnasiereformen er en succes – gennemfør de sidste justeringer nu
 
Der har været meget debat om den nye gymnasiereform.
Derfor er der brug for at gennemføre de sidste justeringer nu, så alle
ved, hvordan fremtidens gymnasium bliver.
 
S, R og SF opfordrer undervisningsminister Bertel
Haarder og de øvrige forligspartier til at træffe beslutning nu. Vi
lægger op til at indgå et forlig om fremtidens gymnasium med følgende
hovedpunkter:
 
Studieretningsgymnasiet er kommet for at blive. Målene
med reformen er lykkedes: bedre studiekompetencer, styrkelse af
naturfagene og øget faglighed ved at sætte fagene i spil i forhold til
hinanden.
Vi skal ikke vende tilbage til den gamle opdeling i
’sproglige’ og ’naturvidenskabelige’ unge. Fasthold grundforløbet med
forhåndstilsagn om valg af studieretning. Men præciser elevernes ret
til at kunne vælge anden studieretning efter grundforløbet.
 De sidste justeringer skal gennemføres nu, så der bliver klarhed om fremtidens gymnasium: 
Gymnasiet skal ikke være et mini-universitet: forkort
Almen studieforberedelse (AT) til et B-niveau fag. Gennemgå
læreplanerne og vejledningerne for alle fagene, så de bliver konkrete
og med realistiske metodekrav. Styrk elevernes vejledningen i AT og den
afsluttende Studieretningsopgave (SRP), løs op på fagkravene i SRP så
der kan skrives i et studieretningsfag samt et andet fag, der ikke
behøver at være studieretningsfag. Fasthold karakterer og ekstern
censur.
Styrk sprogfagene: Lempelser i naturvidenskab i stx for
elever med 3 og 4 fremmedsprog, således at 3 fremmedsprog giver ret til
at erstatte det naturvidenskabelige fag på B-niveau med matematik B, og
4 fremmedsprog fritager helt eleven for kravet om et
naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Desuden åbne mere bredt for
muligheden for at vælge begyndersprog som 2. fremmedsprog på B-niveau.
Fasthold særkendet ved den succesfulde 2-årige HF. Der skal ikke indføres årskarakterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *