Danske Erhvervsskoler tager afstand fra enhver form for udnyttelse af udenlandske studerende!

Oprettet 13/08/2008 – 16:29

Danske Erhvervsskoler tager fuldstændigt afstand fra enhver form for udnyttelse af udenlandske studerende!
Danske Erhvervsskoler er varme tilhængere af internationalisering af vores uddannelser. Det er vores grundlæggende holdning og erfaring at det langt overvejende er positivt for skolerne at have internationale studerende. Udviklingen på det internationale uddannelsesmarked er eksplosiv i disse år med øget konkurrence om de bedste studerende og undervisere som en naturlig konsekvens.
Det er derfor vigtigt at skolerne udvikler stærke og internationalt attraktive uddannelsesmiljøer, hvori væsentlige elementer i studiemiljøet er, at man har udenlandske studerende, at man giver egne studerende mulighed for at tage dele af studiet i udlandet, at man anvender gæstelærere, at man sender egne lærere til andre udenlandske institutioner. Alt sammen noget, erhvervsskolerne har arbejdet seriøst med i mange år, og som Danske Erhvervsskoler er varme tilhængere af.
Men det skal ske på ordentlige vilkår!
Det er derfor Danske Erhvervsskolers holdning:
• At der aldrig må herske tvivl om, at oprettelse af internationale hold sker af udviklingsmæssige/faglige årsager (og ikke økonomiske).
• At der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af danske studerende og udenlandske studerende på det enkelte studieprogram.
• At der på internationale hold bør være flere nationaliteter.
Vi ved, at der findes nogle skoler, som desværre ikke lever op til ovenstående. Danske Erhvervsskoler bakker derfor op om Undervisningsministeriet i bestræbelserne på at få området set efter i sømmene og sat fokus på de skoler, som ikke lever op til reglerne.
Danske Erhvervsskoler er sammen med Cirius i øjeblikket i gang med at udarbejde et ”Code of Conduct” med henblik på at sikre ”god adfærd” på alle skoler i relation til både det internationale arbejde generelt og helt konkret optaget af internationale studerende.
Danske Erhvervsskoler vil følge udviklingen på tæt hold i den kommende tid og vil tage aktivt del i en forbedring af arbejdet med internationale studerende.
Afslutningsvis er vi nødt til at understrege, at det er selvindlysende, at Danske Erhvervsskoler tager fuldstændigt afstand fra menneskehandel, som vi anser for en ganske alvorlig forbrydelse.
Vi er derfor også nødt til at tage afstand fra de urimelige og utidige sammenligninger der har været bragt på banen i dagens løb i forbindelse med hvervning af udenlandske studerende. Her er muligvis tale om uheldig adfærd på visse områder, men menneskehandel er der ikke tale om.
Det er samtidig vigtigt at understrege, at Danske Erhvervsskoler ikke har indtryk af at nogle skoler har begået brud på lovgivning. Det er således ikke tale om at skolerne gør noget i strid med reglerne, men reaktionen fra Danske Erhvervsskoler har udelukkende til hensigt at sikre, at der fortsat arbejdes med høje standarder på de danske erhvervsskoler – også hvad angår de internationale studerende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *