De svage unge falder oftere fra på erhvervsskolerne

Oprettet 15/04/2010 – 07:55

Unge fra ressourcesvage familier og unge med dårligt helbred dropper oftere ud fra en erhvervsuddannelse end andre unge. Det viser en analyse fra AKF, Anvendt KommunalForskning
Unge, hvis forældre har lav indkomst og kort uddannelse. Unge, der ikke er vokset op i en kernefamilie. Unge med indvandrerbaggrund. Det er nogle af de grupper af ressourcesvage unge, der har størst risiko for at falde fra i utide, når de går på en erhvervsskole for at uddanne sig til fx frisør, tømrer eller mekaniker. Det viser en ny analyse fra AKF.
Analysen omfatter unge, som kun har en folkeskoleeksamen med sig, når de starter på en erhvervsskole. Når disse unge er 23 år, er der i gennemsnit 37 procent af dem, der er droppet ud og ikke har fået en ungdomsuddannelse. Det samme gælder for mere end 50 procent af de ressourcesvage unge.
Finde de unge i risikogruppen
AKF’s analyse viser bl.a. også, at unge med læsevanskeligheder og unge med dårligt fysisk eller psykisk helbred oftere falder fra på en erhvervsskole, inden de når til eksamensbordet. Ifølge forskerne er de høje frafaldsprocenter et problem:
– Hvis vi skal nå regeringens mål om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, skal vi finde ud af, hvordan frafaldet på erhvervsskolerne kan mindskes. Og her er første skridt at finde ud af, hvem der skal sættes særligt ind overfor, siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra AKF.
Problem at få praktikplads
Det ser ud til, at mange unge falder fra, fordi de har problemer med at finde en praktikplads. De unge, der har en praktikaftale, når de starter på en erhvervsskole, har således 26% mindre risiko for at falde fra end de unge, der ikke har en praktikplads på forhånd.
– Analysen giver et godt billede af hvilke unge, der er i højrisiko for at falde fra på erhvervsskolerne. Den viden skal bl.a. danne grundlag for en større interview-undersøgelse, som kan bidrage til at fastholde flere elever på erhvervsskolerne, siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra AKF.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *