DTU-institutdirektør udnævnes til Einstein-professor i Kina

Oprettet 11/08/2011 – 12:06

Professor og institutdirektør ved DTU Kemiteknik Kim Dam-Johansen er blevet tildelt to professortitler i Kina. Dam-Johansens forskning inden for ren og effektiv energiteknolgi har særlig betydning for Kina, der har et stort og hurtigt ekspanderende forbrug af kul.
Kim Dam-Johansen, professor og institutdirektør for DTU Kemiteknik, er blevet tildelt to professortitler i Kina – dels den eksklusive titel som Einstein-professor ved det kinesiske videnskabernes akademi, Chinese Academy of Sciences, dels æresprofessortitlen ved det internationalt anerkendte ‘Institute of Process Engineering’ i Beijing.
Udnævnelserne sker på baggrund af Kim Dam-Johansens betydelige forskningsindsats inden for ren og effektiv energiteknologi. Forskningen har særlig betydning for Kina, der er fuldstændig afhængig af stadig større mængder kul. Parallelt med ekspansionen af energiforbruget ønsker Kina en stadig større anvendelse af fornybare ressourcer. I den sammenhæng er Kim Dam-Johansens forskning til stor inspiration. Den første forskning i fuldskala-anvendelse af halm som brændsel på kraftværker blev således publiceret allerede midt i 90’erne, og siden da har Dam-Johansens forskning givet inspiration til praktisk teknologiimplementering overalt i verden.
Mere specifikt er den danske professor blevet tildelt de to titler for hans rolle i forbindelse med implementering af bæredygtige energiressourcer på kraftværker og i industrielle processer og for hans mangeårige nære samarbejde med fremtrædende kinesiske organisationer. Samarbejdet har siden 1987 omfattet uddannelse, forskning og industriel innovation og forventes ekspanderet betydeligt i de kommende år i nært samspil med dansk erhvervsliv.
Verdens mest citerede forsker inden for forbrænding
I Danmark er Kim Dam-Johansen særligt kendt for sit nære og forpligtende forskningssamarbejde mellem universitet og erhvervsliv og for sit engagement i at sikre dansk erhvervslivs internationale konkurrencekraft. Dette engagement vil fremover også omfatte nært samspil med danske virksomheder i Kina.
Ud over sit engagement som leder, forsker og underviser ved DTU er Kim Dam-Johansen medlem af bl.a. bestyrelserne for Hempel Fonden og Hempel Holding A/S, medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, medlem af forskningsudvalget for den tyske kraftværkssammenslutning (VGB), medlem af Ankenævnet for Patenter og Varemærker og aktiv i en række nationale og internationale råd og nævn.
Kim Dam-Johansen er (ifølge Thomson Reuters 1998-2008) verdens mest citerede forsker inden for forbrænding og den femte mest citerede forsker inden for det brede område ’energi og brændsler’. Han er internationalt anerkendt for opbygningen af forskningscenteret CHEC (Combustion and Harmful Emission Control), for ledelsen af DTU Kemiteknik og for sit samarbejde med anerkendte universiteter og internationalt orienterede virksomheder.
I forbindelse med udnævnelserne har Kim Dam-Johansen brugt sommeren på at rejse rundt i Kina – fra syd til nord – og besøgt fremtrædende universiteter, institutter og virksomheder i Harbin, Beijing, Guangzhou og Shenzhen. Undervejs har han afholdt et større antal foredrag, ikke mindst om hvordan energisystemer gradsvist og økonomisk forsvarligt kan omstilles til stadig mindre CO2-udledning, han har deltaget i innovationsworkshopper og har udvekslet idéer og erfaringer med et stort antal fremtrædende kinesiske forskere og ledere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *