Ingeniørstuderende strømmer til Danmark

Oprettet 12/08/2011 – 15:06

Studerende fra hele verden strømmer til Danmark for at lære om energiteknologi. De danske ingeniørsommerskoler er populære i udlandet. Klima- og energiminister Lykke Friis roser initiativet.
I alt 78 studerende deltager i de internationale sommerskoler, som er arrangeret af Ingeniørhøjskolen i Århus i tæt samarbejde med en række andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder fra branchen.
Sylvana Zöllner er en af de studerende, som har valgt at bruge to uger af sin sommerferie på at lære om det danske el-net.
”Når man interesserer sig for samfundets klimaudfordringer i et teknologisk perspektiv, drømmer man om at komme til Danmark. Her er både et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø og nogle af branchens førende virksomheder inden for grøn teknologi. Danmark er især langt fremme, når man ser på integration af vind i energisystemet, og det er derfor en meget spændende case,” siger hun.
Hun læser til ingeniør på et universitet i Tyskland og drømmer om at være med til at udvikle Europas intelligente el-net.
Sommerskolerne følger tre forskellige spor, og de studerende lærer om enten vind, el eller fjernvarme.
Vil have del i dansk knowhow
Ingeniørhøjskolen i Århus bekræfter sommerskolernes popularitet blandt udenlandske studerende.
Erik Kristiansen er ansvarlig for Ingeniørhøjskolens sommerskoler. Han fremhæver det tætte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet som en af årsagerne til sommerskolernes internationale succes.
”Vi mærker en meget stor interesse for vores sommerskoler blandt udenlandske studerende. Danmark er på en lang række områder førende med hensyn til klimatilpasning og udvikling af grønne energiløsninger. De studerende kommer her, fordi de vil have del i vores viden. De vil være med til at skabe en grønnere fremtid for deres hjemlande,” siger han.
De studerende følger et intensivt to-ugers forløb, og de undervises af eksperter fra uddannelsesinstitutionerne og fagfolk fra virksomhederne, som blandt andet omfatter Vestas Wind Systems, Siemens Wind Power, Dong Energy og Grundfos.
Per Hessellund Lauritsen arbejder til daglig som forskningschef i Siemens Wind Power, men deltager i disse uger i de studerendes sommerskole. Han fortæller, at ingeniørsommerskolerne er med til at synliggøre dansk højteknologisk knowhow.
”Vi vil gerne være med til at stimulere en interesse for vindenergi blandt unge ingeniørstuderende. Sommerskoledeltagerne er vigtige ambassadører for os. De kan være med til at sprede det positive budskab om vores virksomhed og ekspertise, og det kan udvide vores fremtidige rekrutteringsmuligheder i udlandet,” siger han.
HR-direktør i DONG Energy, Hanne Blume, fortæller, at ingeniørsommerskolerne giver nye muligheder for videndeling:
“Vi er glade for den interesse, der er for sommerskolerne blandt ingeniørstuderende i udlandet. DONG Energys vækst foregår primært uden for Danmark, og med sommerskolerne får vi mulighed for at indgå i dialog med et håndplukket udvalg af ingeniørtalenter. Vi er glade for at kunne være med til at udvikle og dele viden med fremtidens medarbejdere inden for energiteknologi”.
Minister: Ingeniører skal skrive nyt kapitel i teknologihistorien
Også på højeste politiske niveau har Ingeniørhøjskolens sommerskoler vakt opmærksomhed. Klima- og energimister Lykke Friis roser initiativet.
”Det er en interessant sommerskolemodel, hvor både forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet har en aktie. Danmark er førende, når det gælder forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier, og det vækker interesse i udlandet,” siger hun.
Hun gæster mandag Ingeniørhøjskolen i Århus, hvor hun skal møde de studerende på sommerskolerne, holde foredrag om Danmarks klimaudfordringer og præsentere de energipolitiske virkemidler, der skal realisere regeringens vision om dansk uafhængighed af kul, olie og gas.
”De unge på ingeniøruddannelserne kommer til at være med til at skrive et nyt kapitel i teknologihistorien. Overgangen fra vores nuværende energisystem til et system, der er 100 procent baseret på vedvarende energikilder er i gang, og arbejdet skal færdiggøres inden 2050, ”siger klima- og energiminister Lykke Friis.
Hun fremhæver, at ingeniører får en central rolle i udviklingen af ny grøn teknologi, der kan reducere energiforbruget.
”Forskningen på området skal være med til at sikre, at vi får ny viden om bæredygtige energiformer, og uddannelse på området skal sikre, at energisektoren har et velkvalificeret rekrutteringsgrundlag. Adgangen til viden og kompetencer er afgørende for branchens virksomheder, når de skal styrke deres globale konkurrencekraft og realisere vækstpotentialet for vedvarende energiteknologier,” udtaler hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *