Korsør Produktionsskole fokuserer på elevens kompetencer

Oprettet 15/08/2011 – 17:06

Korsør Produktionsskole satser på den produktionsbaserede erhvervsuddannelse og samarbejdet med de lokale erhvervsskoler.
En tavle med navnene på værkstedets elever og hvilke kompetencer, de har opnået, er det første Kvalitetspatruljen får øje på, da den besøger malerværkstedet på Korsør Produktionsskole.
Ifølge forstander Gert Møller er det blandt andet for at have synlige kompetencemål for alle eleverne.
”Vi gør det for at fastholde eleven i en udviklende proces i forhold til den forløbsplan, der er udarbejdet for den enkelte. Derudover mener vi også, at det er vigtigt at synliggøre over for omverdenen, forældre, kammerater og andre, der besøger skolen, at eleverne faktisk opnår kompetencer på produktionsskolen. Det er med til at forbedre produktionsskolernes omdømme.”
Tydelige kompetencemål
Korsør Produktionsskole er en traditionel produktionsskole. Den har fokus på at være en produktionsskole i ordets bogstaveligste betydning, nemlig at der skal produceres produkter på de enkelte værksteder, samtidig med at udviklingsplanen og kompetencemålene skal være tydelige for alle.
Vejen til en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse?
Hvis en elev skal optages i en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, skal produktionsskolen først vurdere, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. Derefter skal den endelige afgørelse om optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse træffes af den erhvervsskole, der udbyder uddannelsen.
De to smedeelever Dennis Christensen og Danas Hansen viser resultatet af deres grundforløbsprøve frem. Den 15. august begynder de i første hovedforløb. De ser det som en fordel at begynde sammen, så de kan støtte hinanden. Sammen med deres mester, Raino Carlsson, har de arbejdet meget med deres styrker og udfordringer, så de føler sig klar til at starte i første hovedforløb.
Korsør Produktionsskole har siden begyndelsen deltaget i forsøgsordningen med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Siden ordningen blev gjort permanent i 2010 har skolen skruet op for aktiviteten og har 12 elever.
Forstander Gert Møller fortæller, at skolen har arbejdet for at få aftaler i stand på baggrund af den nye lovgivning, så de nu har aftaler på plads for mange uddannelser: cater, kontor, klejnsmede, tømrer, bådebygger, maler og pædagogisk assistent.
Mange fordomme
Det har ikke været helt problemfrit at etablere samarbejdet med erhvervsskolerne i forhold til at etablere strukturerne for produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Der har været mange fordomme, som man blev nødt til at forholde sig til på alle niveauer i organisationen. Men når samarbejdet er blevet etableret og kendskabet til hinandens verden opnået, har det betydet et kvalifikationsløft pædagogisk og fagligt i begge verdener.
Fakta om Kvalitetspatruljen
Kvalitetspatruljen besøger alle landets erhvervsskoler i perioden 2010-2012 for at videreformidle viden og erfaringer og inspirere skolerne til at dele viden på tværs. Målet er at skabe bedre erhvervsuddannelser.
Kvalitetspatruljen er oprettet som led i indsatsen for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme og er en del af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *