Mere frihed til universiteterne

Oprettet 05/11/2008 – 15:58

Partierne bag globaliseringsaftalen – regeringen, Socialdemokraterne, DF og Radikale Venstre – er i dag blevet enige om en udmøntning af 4,2 mia. kr. af globaliseringsmidlerne for de næste år. Marianne Jelved fremhæver fra aftalen de stigende basismidler til universiteterne, der vil give universiteterne mere fri forskning.
Radikale Venstre og de øvrige partier er i dag blevet enige om i fællesskab at etablere et fagligt grundlag forud for drøftelserne om de næste års udmøntninger til forskning fra globaliseringspuljen.
“Det er et politisk fremskridt, at regeringen og oppositionspartierne er blevet enige om at gennemføre en mere konstruktiv procedure for de kommende år, hvor vi skal udmønte 9 mia.kr. Så er der håb om en rimelig balance mellem de forskellige prioriteringer hos henholdsvis regeringen og oppositionen,” siger uddannelsesordfører Marianne Jelved, Radikale Venstre.
Det centrale for Radikale Venstre har i forhandlingerne været at styrke universiteternes muligheder for at udvikle deres egne forskningsstrategi inden for den ramme, som basismidlerne giver de forskningsbaserede uddannelser på universiteterne.
“Der skal findes en rimelig balance mellem politikernes valg af forskningstemaer til Det Strategiske Forskningsråd og de frie forskningsmidler i Det Frie Forskningsråd og universiteternes uafhængighed af den politiske styring. Den frihed for universiteterne har Radikale Venstre sammen med Socialdemokraterne argumenteret for i forhandlingerne,” siger Marianne Jelved med henvisning til, at partierne i de kommende år er blevet enige om, at der skal ske en yderligere forøgelse af midlerne til basisforskning.
Marianne Jelved er også tilfreds med, at partierne står sammen om en analyse af taxametrene for de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser, så deres rammevilkår kan blive belyst med henblik på i givet fald at skabe større rimelighed i fordelingen af universiteternes midler.
Globaliseringsaftalen, som kom på plads blandt partierne bag velfærdsaftalen i 2006, indebærer en Globaliseringspulje på 39 milliarder kroner til fordeling i 2007 – 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *