Ny kulturchef og ny fritidschef i Holstebro Kommune

Oprettet 18/08/2011 – 10:06

Fra den 1. september 2011 ændres organiseringen i forvaltningen Kultur og Fritid i Holstebro Kommune, idet der dels oprettes en kulturafdeling, dels en fritidsafdeling. Formålet med ændringen i organisationen er at styrke ledelsen og indsatsen på forvaltningens områder.
Til at lede de to nye afdelinger oprettes to chefstillinger – en stilling som kulturchef, der besættes af Lisbet Gormsen, og en stilling som fritidschef, der besættes af Lisbeth Madsen. Begge stillinger får reference til kultur- og sundhedsdirektør Anders Kjærulff. Stillingen som bibliotekschef, der varetages af Kirsten Marie Haugstrup, fortsætter uændret og fortsat med reference til kultur- og sundhedsdirektøren.
Oprettelsen af de to nye chefstillinger betyder til gengæld, at der nedlægges tre lederstillinger i Kultur og Fritid.
Den nye kulturchef
Den nye kulturchef, Lisbet Gormsen, 55 år, har siden 2002 været sektionsleder i Kultur og Fritid i Holstebro Kommune. Denne stilling nedlægges, når Lisbet starter som kulturchef.
Lisbet Gormsen er uddannet bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole i Ålborg. Inden da (1976-1980) læste hun på Nordisk Institut, Århus Universitet. I perioden 1986-1993 var Lisbet Gormsen bibliotekar ved Herning Centralbibliotek og 1993-94 ledende børnebibliotekar og souschef ved Videbæk Bibliotek. Fra 1994 til 2002 var hun ledende børnebibliotekar ved Holstebro Bibliotek – en stilling, der også indebar ansvaret for Holstebro Biblioteks bogbus og filialen i Ulfborg. I øjeblikket er Lisbet Gormsen i gang med en Masteruddannelse i Kulturplanlægning ved Roskilde Universitetscenter.
– Lisbet Gormsen har stor erfaring og indsigt i kulturområdet og vil i den nye stilling kunne fortsætte og udbygge sin indsats for kulturen og kulturudviklingen i Holstebro. Hun er dybt engageret i kulturudvikling og har samtidig en god evne for samspillet med borgere og kulturinstitutioner, ligesom hun har en god og tæt dialog med en lang række lokale, regionale og nationale nøglepersoner. Derfor er der ingen tvivl om, at Lisbet Gormsen vil sætte et tydeligt præg på udviklingen af kulturindsatsen til gavn for Holstebro Kommune, siger kultur- og sundhedsdirektør Anders Kjærulff.
Lisbet Gormsen er gift og har to voksne sønner.
Den nye fritidschef
Den nye fritidschef, Lisbeth Madsen, 58 år, har siden 2002 været sekretariatsleder i Kultur og Fritid. Denne stilling nedlægges, når Lisbeth starter som fritidschef.
Lisbeth Madsen er bankuddannet og er merkonom i økonomistyring. Fra 1971 til 1995 var hun ansat i finanssektoren, efterfulgt af et job i Naturgas Midt-Nord fra 1995 til 2000, hvor hun beskæftigede sig med kvalitetsstyring i administrative funktioner. Siden år 2000 har Lisbeth Madsen været ansat i Holstebro Kommune, først i 2000-2002 som afdelingsleder for administrationen på Holstebro Bibliotek og siden 2002 som sekretariatsleder i Kultur og Fritid.
– Lisbeth Madsen er en erfaren leder og har gennem de seneste knap 10 år opbygget stor viden om fritids-, idræts- og folkeoplysningsområderne. Hendes bredt funderede baggrund og den store administrative ekspertise vil give et godt grundlag for at opbygge samspillet med og betjeningen af forenings- og idrætslivet i Holstebro Kommune. Lisbeth Madsens erfaring og overblik samt gode indsigt i den politiske betjening er også nogle af de kvalifikationer, som vi er glade for kan bidrage til at udvikle fritids- og idrætsområdet i kommunen. Derfor bliver Lisbeth Madsen et væsentligt omdrejningspunkt i udviklingen af fritids-, idræts- og folkeoplysningsområderne, siger kultur- og sundhedsdirektør Anders Kjærulff.
Lisbeth Madsen er gift og har en voksen datter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *