Regeringen sikrer kompensation til kviksølvofre fra Grindstedværket

Oprettet 28/10/2008 – 11:24

Grindstedværket svigtede sit ansvar over for de medarbejdere, der arbejdede i direkte kontakt med kviksølv i perioden 1962-1980. Det konkluderer en ny redegørelse, der også bedømmer Arbejdstilsynets indsats over for virk-somheden som kritisabel. Beskæftigelsesministeren er parat til at sikre kompensation til medarbejdere på værket med kviksølvskader, selv om sagerne er forældede.
I juni 2008 kunne flere medier fortælle historien om medarbejdere på det daværende Grindstedværk, der igennem en lang årrække fra starten af 1960’erne frem til 1980 var udsat for sundhedsskadelige koncentrationer af kviksølv. Skønt der dengang var tydelig dokumentation for, at medarbejderne blev udsat for alt for store mængder af kviksølv, ændrede værket ikke på arbejdsforholdene i tilstrækkeligt omfang.
På den baggrund bad beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om at udarbejde en redegørelse om sagen. Den redegørelse har beskæftigelsesministeren i dag præsenteret for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.
Redegørelsen gør det klart, at selv om Arbejdstilsynet var bekendt med de kritisable og sundhedsfarlige forhold på Grindstedværket i Grindsted, greb tilsynet ikke ind i tilstrækkelig grad. Selv om der blev holdt mange møder mellem tilsyn og ledelse, blev der for eksempel ikke givet påbud om at forbedre forholdene. Det burde der være gjort, konkluderer redegørelsen.
– På baggrund af redegørelsen er der ingen tvivl om, at Grindstedværket over en mere end 15 år lang periode klart tilsidesatte sit ansvar for medarbejdernes sundhed. Vi må derfor konstatere, at værkets håndtering af forløbet dengang var under al kritik, siger direktør i Arbejdstilsynet Jens Jensen.
– Redegørelsen viser desuden, at Arbejdstilsynet var bekendt med de problematiske forhold og gennem adskillige år gjorde værket opmærksom herpå. Alligevel kan vi nu se, at Arbejdstilsynet den gang ikke greb resolut nok ind. Der hersker derfor ikke tvivl om, at Arbejdstilsynets rolle i sagen var kritisabel, siger Jens Jensen.
Redegørelsen konkluderer, at der er medarbejdere fra tiden i Grindsted, der har været udsat for massive koncentrationer af kviksølv, der kan have haft væsentlige konsekvenser for deres helbred. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil nu sikre, at de medarbejdere får deres sag behandlet.
– Det er en meget alvorlig kritik, der bliver rejst i redegørelsen, for de mennesker er rent ud sagt blevet behandlet helt uanstændigt af Grindstedværket, siger Claus Hjort Frederiksen. Samtidig er det kritisabelt, at Arbejdstilsynet dengang ikke reagerede tilstækkeligt konsekvent over for værket. Jeg vil derfor sikre, at medarbejderne fra Grindstedværket i Grindsted kan få deres sag behandlet, selv om sagerne ifølge loven er forældede. Sagerne vil blive behandlet efter principperne i arbejdsskadesikringsloven. Jeg vil også sikre, at der på Finansloven afsættes penge til at give kompensation, siger Claus Hjort Frederiksen.
De sundhedsfarlige forhold på Grindstedværket fandt sted i 1960’erne og 1970’erne. Efter denne periode blev arbejdsmiljøforholdene bedre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *