Sygefraværet kostede Danmark 12 mia. kroner i andet kvartal

Oprettet 18/08/2011 – 10:06

Det korte sygefravær koster samfundet milliarder, fastslår ny rapport, der også registrerer at der nu er flere korttidssyge i det offentlige end i det private erhvervsliv
Antallet af sygedage på landsplan var i andet kvartal af 2011 på knap seks millioner. Sygefraværet kostede i perioden april – juni et samlet produktivitetstab på over 12 mia. kroner.
Det anslår firmaet MedHelp, der administrerer sygefraværsordninger for en lang række offentlige og private virksomheder – heraf flere i den tungere ende mht. antallet af ansatte.
”Der sker ikke en central registrering af syge medarbejdere i Danmark og arbejdsgiverne må ifølge lovgivningen ikke spørge ind til årsagerne. Vores datagrundlag er sygemeldinger registreret fra et bredt udsnit af medarbejdere tilknyttet MedHelp. Kvartalsoversigten er således ikke en undersøgelse af hele Danmarks sygefravær, men har til formål at fungere som en indikator for det samlede danske sygefravær og her tør vi godt melde ud, at det korte sygefravær har betydelige, samfundsmæssige omkostninger,” siger MedHelps adm. direktør Stephan Martinussen.
Kvinder mest udsat
Ifølge MedHelps rapport, ”Sygefravær i Danmark – en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked”, var kvartalets overordnede sygefravær var på 4,49 % og sat i forhold til forskellige demografiske faktorer ses, at kvinder har et markant højere sygefravær end mænd og at personer bosiddende i Østdanmark har et højere sygefravær end personer i Vestdanmark.
Rapporten viser også, at der var flest syge blandt de privatansatte i andet kvartal 2010, mens det nu er de offentligt ansatte, der har et markant højere sygefravær.
67 % af de sygemeldte havde kun én episode med sygefravær i andet kvartal i år og 76 % af alle sygemeldingerne skyldes kort sygefravær. Således steg andelen af personer, som kun havde én sygemelding i kvartalet relativt til andet kvartal 2010. Dog steg andelen af fravær som skyldes langtidssygdom med 83 % i forhold til andet kvartal 2010.
Lokale forhold spiller ind
En række demografiske faktorer brudt op på køn viser, at der er stor forskel på mænd og kvinders sygefravær i henhold til sektor, hvor de er bosiddende geografisk og for forskellige aldersgrupper. Især de yngste kvinder har et højt sygefravær. Endvidere ses det at de fleste sygemeldinger indløber om mandagen og hyppigheden hvormed sygemeldingerne modtages falder ugen igennem.
Endelig viser tallene, at antallet af sygemeldinger nåede sit lavpunkt i påskeugen og at det højeste antal sygemeldinger blev registreret den 1. maj 2011. Langt den hyppigste årsag til sygefravær angives at være infektionssygdom. Således er infektionssygdomme den hyppigste årsag til kort sygefravær samt barn syg, hvorimod muskel- og skeletlidelser angives at være den hyppigste årsag til langtidssygdom.
”Noget så lavpraktisk som en god håndhygiejne kan være med til at reducere det korte sygefravær ganske meget. Det ved vi fra de virksomheder vi har hjulpet med kurser og andre tiltag. Populært sagt kan man sige, at hvis vi i Danmark blev bedre til at vaske hænder efter hvert toiletbesøg, så kan vi med en enkelt indsats styrke landets produktivitet,” siger Stephan Martinussen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *