Sygefraværshandlingsplan glemmer stress

Oprettet 29/09/2008 – 14:09

Flere af HK’s indvendinger er taget med i den netop vedtagne sygefraværshandlingsplan. Men stress og psykisk arbejdsmiljø overses stadig.
Flere aktive tilbud til sygemeldte, kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, så de er bedre til at takle sygemeldte, og mere fokus på det tværfaglige samarbejde omkring den syge. Det er nogle af de ting, der er blevet føjet til den handlingsplan for nedbringelse af sygefravær, som i dag er blevet forhandlet på plads af beskæftigelsesministeriet, DA og LO.
– I beskæftigelsesministerens første udspil til handlingsplanen, var der ikke nok fokus på at få skabt et stærkt samspil mellem alle parter omkring den sygemeldte. Det kan stadig gøres bedre, men beskæftigelsesministeriet har været lydhøre over for mange af vore indvendinger og forslag, så denne aftale er et skridt i den rigtige retning, siger Mette Kindberg, næstformand i HK.
At handlingsplanen holder fast i, at den sygemeldte skal til sygesamtale med både arbejdsgiver og a-kasse allerede efter fire uger, kan HK også bakke op om, fordi den tidlige indsats er meget vigtig.
Til gengæld har HK en meget stor anke: Nemlig at det psykiske arbejdsmiljø stadig overses.
– Det er ikke til at overse, at dårligt psykisk arbejdsmiljø er en af de hyppigste årsager til sygemeldinger, og at flere og flere lider af stress. Derfor er det meget uforståeligt for os, at forebyggelse af stress og andre psykiske lidelser så fuldstændigt bliver overset i handlingsplanen. Men så må vi bare fortsætte vores pres på regeringen for at få politikerne til at tage dette problem alvorligt og for at få dem til at indse, at det nytter noget at få fokuseret på det psykiske arbejdsmiljø, siger Mette Kindberg.
En undersøgelse, som Capacent Epinion lige har fået lavet viser nemlig, at 40.000 af HK’s medlemmer har været til lægen med stressymptomer inden for det seneste år. Og at 71 procent af alle medlemmerne ser muligheder i at nedbringe sygefraværet ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *