Unge mødre får deres eget hus

Oprettet 17/08/2011 – 16:06

Socialminister Benedikte Kiær har sammen med satspuljepartierne afsat 35 mio. kr. til, at Esbjerg og Høje Taastrup kommuner i partnerskab med Mødrehjælpen kan åbne to familiehuse for unge, sårbare mødre.
Esbjerg og Høje-Taastrup kommuner opretter familiehuse for unge sårbare mødre, som har brug for hjælp til at få en uddannelse eller at komme ind på arbejdsmarkedet og samtidig håndtere forældrerollen. Kommunerne samarbejder med Mødrehjælpen om at drive familiehusene i et ligeværdigt partnerskab.
Socialminister Benedikte Kiær: ”Familiens Hus er en helt ny måde at løse sociale problemer på ved at skabe samarbejde på tværs af den offentlige og civile sektor. På den måde kombinerer vi de unikke ressourcer og kompetencer, som kommunerne og Mødrehjælpen hver især har, og dermed får mødrene en hjælp, der ligger ud over, hvad det offentlige eller en frivillig organisation hver for sig kan tilbyde.”.
I Mødrehjælpen glæder direktør Mads Roke Clausen sig til det kommende samarbejde. ”Med Familiens Hus bliver der skrevet socialpolitisk danmarkshistorie. For første gang indgår en kommune og en frivillig organisation et ligeværdigt partnerskab om en social indsats, og for første gang får vi alt under eet tag for de unge mødre – både uddannelses- og beskæftigelsesindsats, socialrådgivning og hjælp og støtte til forældrerolle og netværk. Vi glæder os meget til samarbejdet med kommunerne, fordi vi ved, hvor meget vi kan udrette sammen – og så glæder vi os til at de gode erfaringer og resultater viser sig, så vi kan få flere familiehuse i Danmark og hjælpe de sårbare familier bedre.”
Selvom der er mange unge mødre, der klarer sig godt, viser undersøgelser, at unge mødre er en meget udsat gruppe. De unge sårbare mødre er blandt andet i risiko for ikke at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, ligesom deres tilknytning til arbejdsmarkedet er svag. Samtidig har de unge kvinder ofte et skrøbeligt socialt netværk og står alene med forældrerollen.
I Familiens Hus kan de unge mødre få et tilbud, der passer til deres individuelle situation. Huset tilbyder både aktiviteter, der er åbne for alle f.eks. sundhedspleje, uddannelsesvejledning, mentorordninger og forældrekurser, men også mere specialiserede forløb for udsatte mødre med særlige behov. Huset skal også fungere som samlingssted for fx mødregrupper, foredrag og spisegrupper, hvor de unge mødre kan mødes med jævnaldrene i samme situation. Husene åbner for brugere i november 2011.
Husene skal drives i et ligeværdigt partnerskab mellem kommunerne og Mødrehjælpen. Baggrunden for partnerskabet er, at Mødrehjælpen som en del af civilsamfundet, kan skabe den nødvendige tillidsfulde relation til de unge kvinder. Kommunerne har de nødvendige redskaber både på socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet til at hjælpe og vejlede de unge mødre.
Indsatserne i husene er baseret på den aktuelt bedste viden om, hvad der virker i forhold til at skabe positive ændringer i de unge mødres liv. Rockwool Fondens Forskningsenhed finansierer og foretager en samlet effektmåling af projektets resultater.
Socialministeren har sammen med satspuljepartierne afsat 35 mio. kr. til familiehusene. Kommunerne medfinansierer tilsammen projektet med ca. 10. mio. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *