Vækst uden øget offentligt forbrug

Oprettet 19/08/2011 – 08:06

Der kan skabes 3000 nye arbejdspladser ved at åbne Landsbyggefondens pengekasse
Vækst på en balancebom – det synes at være opgaven for ansvarlige politikere. Og midt i overvejelserne om “skal – skal ikke” sætte gang i øgede offentlige investeringer, peger Dansk Byggeri på en løsning, der vil øge aktiviteten, forbedre klimaet og samtidig er gratis for statskassen.
– Hvis man giver Landsbyggefonden mulighed for at øge renoveringen af de almene boliger med to mia. kroner, vil man alene i år kunne skabe godt 3000 nye arbejdspladser, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.
Landsbyggefondens midler kommer fra løbende indbetalinger fra lejerne i den almene boligsektor, og pengene er øremærket til renovering af de almene boliger.
– Landsbyggefondens ramme blev sidste efterår hævet til fem mia. kr. for perioden 2011-2013. Det var et fornuftigt skridt, der lige nu både forbedrer boligkvaliteten, beskæftigelsen og klimaet. Der er imidlertid fortsat en lang kø af fornuftige og rentable projekter, der afventer finansiering, så mens diskussionen om behovet for at øge investeringerne står på, kan man passende åbne lidt mere for Landsbyggefonden, siger Lars Storr-Hansen.
Dansk Byggeris anbefaler desuden, at offentlige investeringer skal ses i et langsigtet perspektiv og styres med en fast hånd.
– Det lange perspektiv skal være “vækst i den private sektor”, så hvis det offentlige skal øge sine investeringer, bør det være i infrastruktur og energieffektivitet. Den faste hånd er nødvendig, for alt for mange investeringskroner er de senere år sivet til offentligt forbrug. Øget offentligt forbrug er lige nu det sidste, der er brug for, siger Lars Storr-Hansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *